Missie

De doelstelling en missie van de stichting is als volgt in de statuten beschreven:

“Het bieden van kwalitatieve zorg in ontwikkelingslanden.”

Dit trachten wij te bereiken door:

 • Het daadwerkelijk geven van (medische) zorg door middel van “Medical Outreaches”.
 • Het ondersteunen van Kinderen, Ouderen, etc. bij het krijgen van zorg (Onderwijs, Thuiszorg, etc.)
 • Belangstellenden mee te nemen naar juist die gebieden waar zorg ontbreekt.
 • Dit alles in de breedste zin van het woord.
  .

Het bestuur van stichting Care with a mission bestaat uit:

 • Jannette Petersen – Goudkuil, Voorzitter
 • Gerben Petersen, Secretaris
 • Cees Petersen, Penningmeester
 • Naomi Petersen – de Geijter, Coördinator Kind project
 • Denise Petersen, Algemeen lid
 • Adriaan Petersen, Public Relations
  .

Het bestuur verricht hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding.

Download de verslagen

Op deze pagina kunt u de jaarverslagen en het beleidsplan vinden van stichting Care with a Mission.