ontwikkelingshulp in Afrika!

Care with a Mission

Care with a Mission is een stichting die als missie heeft het bieden van goede zorg in Oeganda, Afrika. Wij proberen dit te doen door de volgende projecten:

Help mee !

Medische Hulp in Africa

Medische hulp

Jaarlijks worden ‘Medical Outreaches’ georganiseerd. Hierbij gaat een groep lokale artsen en verpleegkundigen, samen met vrijwilligers uit Nederland naar plaatsen waar geen medische zorg voor handen is. Als team wordt dan gratis medische zorg, medicatie en aandacht aan de armste delen van de bevolking gegeven.

Senioren

Ouderenhulp

Stichting Care with a mission bezoekt ouderen die nog zelfstandig wonen, al dan niet bij hun familie. Elke bezochte oudere wordt geregistreerd en tevens wordt geïnventariseerd welke artikelen er nodig zijn. Vaak is dit een goed matras, kleding en andere benodigdheden. Deze worden dan aangeschaft en aan de oudere gegeven. Ook bezoekt een arts de oudere en worden er, indien nodig, ook medicijnen gegeven.

Via onze contactpersonen in Oeganda houden wij een vinger aan de pols!

Vragen of Suggesties ?

Contact opnemen

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via het formulier of de onderstaande contactgegevens

Volgende generatie

Kinderhulp

Stichting Care with a Mission wil graag kinderen in het Amuria district een toekomst geven door hen door middel van Nederlandse sponsors naar school te laten gaan. Als deze kinderen gesponsord worden door middel van een vast bedrag per maand gaan zij een heel schooljaar lang naar school, krijgen zij schoolkleding en 2 maaltijden per dag. Ook een medische controle wordt jaarlijks gedaan. Via onze contactpersoon krijgen alle sponsors regelmatig een update.

Irrigatieproject

Het afgelopen jaar zijn wij gestart met een irrigatieproject; hierbij wordt aan een gezin een irrigatiesysteem geschonken. Zo wordt de opbrengst van de landbouw vergroot. De enigste voorwaarde is dat er een kind naar school gaat. Dit project kunnen wij uitvoeren dankzij een sponsorbedrag van KSfoundation.

Stichting Care with a mission bekostigd al deze projecten allemaal van giften. Wij hebben uw gift daarom hard nodig om zo om te kunnen kijken naar onze medemens in Oeganda!
Wilt u ons steunen? Doneer dan een gift! Ideal link