Ouderenhulp

Projecten

Inleiding

Overal ter wereld neemt het aantal ouderen toe. Ook in Oeganda.

In Oeganda wordt komt deze zorg voor ouderen vaak neer op familie of kennissen. Door de HIV/Aids epidemie is er echter een generatie weggevallen waardoor de zorg voor ouderen onder grote druk is komen te staan. Erger nog, de ouderen moeten nu vaak voor de kleinkinderen zorgen omdat de ouders zijn overleden aan Aids.

De ouderen zijn daardoor op zichzelf aangewezen. In Oeganda is geen systeem van basis zorg voor de Ouderen aanwezig. Particuliere organisaties, zoals stichting Care with a Mission, zijn vaak de enige instanties die naar deze bevolkingsgroep om kijken. Gezien onze lokale contacten binnen het Amuria district in Oeganda bieden wij deze hulp aan inwoners.

Doelstelling

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven, al dan niet bij hun familie.

Doelgroep

Oudere inwoners van Amuria district, Oeganda met een minimum leeftijd van 70 jaar.

Op indicatie, van bijv. medische, sociale situatie, staat hulp ook open voor oudere inwoners tussen de 65 en 70 jaar.


Project

Inhoud project

Stichting Care with a Mission bezoekt ouderen die zelfstandig ‘wonen’. Voor veel ouderen in Oeganda ontbreekt elke vorm van zorg, waardoor ze vaak in mensonterende omstandigheden leven.

Elke bezochte oudere wordt geregistreerd en wordt er geïnventariseerd welke (zorg)artikelen er nodig zijn. Stichting Care with a Mission zorgt voor:

 • Goede matrassen
 • Klamboes
 • Kleding
 • Een bezoek van een arts en/of medicijnen.
  .

Daarnaast zorgen we ook voor:

 • Persoonlijke verzorgingsproducten zoals zeep een wasbak etc.
 • Kleding & Slippers
 • Eten
  ..

Via onze contactpersonen in Oeganda houden wij vervolgens een vinger aan de pols! De oudere wordt regelmatig bezocht zodat er zoveel mogelijk continuïteit van zorg wordt gerealiseerd.
.
.

Financiën

Voor iedere oudere wordt een pakket hulpgoederen ingekocht.

Met een gift van € 95,- kunnen we een compleet Zorgpakket bieden!
.

Ontwikkelingswerk Afrika Oeganda Ouderen (3)
Naar Afrika Vrijwilligerswerk doen