Verkort Projectplan Medische hulp

Projecten

Inleiding

Enkele Jaren geleden zijn wij in Soroti, Oeganda geweest om te kijken hoe wij kunnen helpen. Via contact met o.a. Dr. Ronald Wokulira, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er, in sommige gebieden rondom Soroti, weinig tot geen medische zorg geboden kan worden. Helaas zijn in veel gezondheidscentra regelmatig medicijnen en middelen niet op voorraad.
Ook moeten mensen voor de zorg in medische voorzieningen betalen; In Oeganda leeft 38% van de bevolking van minder dan één dollar inkomen per dag (WHO, 2013). Armoede is dus een belangrijke belemmering voor het verkrijgen van medische zorg.
Stichting Care with a mission wil hierin de helpende hand bieden door juist op die plaatsen waar de medische zorg niet of nauwelijks aanwezig is, door middel van zogenaamde “Medical Outreaches”, deze zorg te bieden.

Doelstelling

Het bieden van gratis kwalitatieve goede medische zorg en (indien nodig) behandeling aan de bevolking in de gebieden rondom Soroti waar deze zorg niet of nauwelijks toegankelijk of aanwezig is.

Doelgroep
Het gebied rondom Soroti waar geen of nauwelijks medische zorg aanwezig is. Deze plaatsen zullen in overleg met de DHO (District Health Officer) worden geselecteerd. In principe staat de medische behandeling voor iedereen open die deze nodig heeft ongeacht leeftijd, religie, etc.
Projecten

Inhoud project

Samen met een team van lokale artsen, verpleegkundigen reizen we af naar het gebied waar geen of niet voldoende medische zorg aanwezig is. Er wordt een route voor de zorgvragers ingericht; dit kan in een kerk, school of zelfs buiten onder de bomen zijn. Laboratorium, Apotheek en de spreekruimte worden ingericht.
Na een eerste registratie zien de patiënten een dokter. Hierna wordt, indien nodig, een bloedonderzoek in het laboratorium gedaan. Als medicatie nodig is wordt dit voorgeschreven en kunnen deze medicijnen, na een tweede registratie, worden opgehaald bij de Apotheek. Deelnemers van het team uit Nederland worden zelf ingezet bij organisatie, registratie, laboratorium, etc.
Onderzoek, medicijnen zijn gratis.

Financien

Stichting Care with a mission zorgt voor de benodigde financiën tijdens de Outreach.
In het kort komt het erop neer dat er medicijnen worden ingekocht, transport wordt geregeld en betaald, en er wordt een vergoeding aan de lokale dokters en verpleegkundigen betaald.

Per Medical Outreach zijn de totale kosten rond de € 500,- . Aangezien er per dag gemiddeld 500 personen worden behandeld kun je zeggen dat de kosten per persoon € 1,- zijn.

Toekomst

De voorkeur is om dit structureel te gaan doen door wekelijks op een vaste locatie terug te komen met een medisch team; aangezien dit op dit moment financieel nog niet mogelijk is zullen er zoveel mogelijk Medical Outreaches worden gehouden waarbij de bevolking gratis medische hulp ontvangt. Ook een vaste medische post in Abata staat op ons verlanglijstje.