Verkort Projectplan Irrigatie

Projecten

Verkort projectplan Irrigatie

Sinds 2020 heeft onze stichting ook een Irrigatieproject. Het doel van dit project is om gezinnen die nauwelijks een inkomen hebben een stimulans te geven. Er wordt een irrigatiesysteem gegeven wat voldoende is om 100m2 te irrigeren. De opbrengst zal dan toenemen met 75%. Met deze toename van het inkomen kan er weer een kind naar school!
Er wordt een systeem, gereedschap en zaden beschikbaar gesteld. De eerste proeftuinen zijn ingericht en laten zien dat het systeem werkt. Belangstellenden kunnen komen kijken of dit voor hen ook mogelijk is.
Er is inmiddels ook een coördinator aangesteld voor 2 jaar.
Dankzij de sponsoring van de KS foundation is het mogelijk dit project te realiseren.